DŘEVĚNÉ KOSTKY

 

Dřevěné kostky jsou tradičním stavebním materiálem. Ve třídě máme k dispozici jednak dřevěné kostky v přírodní barvě, tak také kostky barevné. Děti mohou dále používat kostky, na kterých jsou v modré barvě natištěná okna a dveře. Kostky mají různý tvar: dětem jsou k dispozici krychle, hranoly, válce, kužely, jehlany i kostky ve tvaru mostu, ale také kostky ve tvaru stromů, postav či dopravních prostředků. Tento druh dřevěné  stavebnice je u dětí velice oblíbený. Z kostek staví rozsáhlé stavby na koberci, ke stolečkům je téměř nepřenášejí. Při stavbě kombinují všechny druhy navzájem, jen výjimečně volí například pouze barevné kostky. Kostky s vyobrazením oken a dveří většinou slouží ke stavbě domů, přičemž okna a dveře jsou orientována na jednu stranu. V tom je daný typ kostek omezující, protože děti kostky k jiným stavbám téměř neužívají. Obecně děti z kostek většinou staví stavby jako domeček, věž, školu, benzinovou stanici, město či různé ohrady. Výsledná díla buď zůstávají dále nepoužita (domy) nebo slouží k další hře (ohrady děti doplňují zvířaty, ulicemi projíždějí auty).

 

 

DŘEVĚNÁ STAVEBNICE

 

Různý tvar kostek v dřevěné stavebnici vede děti k rozvoji prostorové představivosti, kdy mohou stavby stavět do výšky či šířky. Musí řešit vzájemné vztahy mezi objekty tak, aby například postavily co nejvyšší věž, kostky se špicí umisťují na vrchol, válce staví nastojato, aby byly stabilní. Děti z dřevěných kostek staví buď samostatně, souběžně, ale i kooperují. Rozsáhlost staveb většinou motivuje další děti, aby také začaly stavět. Vznikají tak  velké komplexy staveb, které se mnohdy střetávají a děti jsou nuceny ke vzájemné komunikaci a k řešení prostorového rozvržení. Tuto stavebnici používají děti ze všech stavebnic nejčastěji. Nespatřuji rozdíl mezi hrou chlapců a děvčat. Věk se projevuje v propracovanosti staveb, kdy mladší děti pouze hromadí kostky na sebe nebo skládají vedle sebe, kdežto starší děti již promýšlejí kompozici.

Kontakt